top of page
EN-Funded by the EU-POS_edited.png
HOME
Közös logo városnevekkel CÍMEREK NÉLKÜL JAV-min.png
Gyöngyös
Łodygowice
Kézdivásárhely_jó-removebg-preview.png
Lendva
Losonc
 Mělník

6 zemí, 6 měst, více společných cílů.

TO JE PROJEKT S NÁZVEM

WE4EU2022.

Gyöngyös z Maďarska. Târgu Secuiesc z Rumunska. Lendava ze Slovinska. Lučenec ze Slovenska. Łodygowice z Polska. Mělník z České republiky.

Tvoří partnerství měst, která společně realizují vítězný projekt předložený v rámci projektu CERV. 
Cílem partnerství je účastnit se výzev vyhlášených EU v programovém období do roku 2027 a to v souladu se společně stanovenou rozvojovou strategií.. V rámci projektu bude realizováno 10 odborných setkání, na nichž se účastníci vzájemně seznámí s tradicemi a kulturou ostatních partnerských měst. Prioritně se pak setkání zaměří na budování a rozvoj osobních vztahů mezi obyvateli měst. Klíčovým cílem je vytvoření a rozvíjení sociálních, ekonomických, enviromentálních  a kulturních vztahů v Evropě za účasti místních samospráv a dalších zainteresovaných stran působících na lokální úrovni zahrnujících podnikatele, nevládní organizace a místní občany. 

Záměry projektu budou naplněny prostřednictvím odborných workshopů, stejně jako doprovodných kulturních a gastronomických akcí. V rámci tématických programů pro mládež, komunitních setkání, komunikačních školení, obchodních fór, občanských debat i veřejných společenskcýh akcí s účastí místních obyvatel budou prezentovány a posuzovány místní potřeby, kapacity i příležitosti, které EU nabízí. Každé z partnerských měst pak předloží návrhy projektů a z nich vytvoří seznam  těch rozvojových aktivit, které  hodlá realizovat do roku 2027..  Takto vytvořená databáze rozvojových projektů bude jednak tvořit základ pro nastavení strategie spolupráce při podávání společných žádostí o podporu v rámci dotací  EU pro dané programové období, ale také bude obsahovat  turistické zajímavosti a programy regionů a poslouží tak i pro editaci webových stránek a platforem sociálních médií. Projekt vytvoří novou EU síť složenou ze 6 zemí, 6 obcí a mnoha nevládních organizací a podniků. Tato síť bude disponovat všemi kapacitami, aby napomohla regionálnímu rozvoji, ekonomické stabilitě, zlepšila dlouhodobou kvalitu života místních občanů a snížila nezaměstnanost mládeže a negativní migraci.

Název projektu: WE4EU2022

Číslo projektu: 101053930

Finanční částka: 185 000 EUR

Podporováno Evropskou unií

HU Az Európai Unió támogatásával_POS.jpg
Projekt

WELCOME

DOBRODOŠLI

Üdvözöljük

WELCOME

VÁLASSZON OLDALAINK KÖZÜL!
Please choose from our pages!

DOBRODOŠLI 

POWITANIE

logo alap.jpg
Közös logo szintelen kissebb-min.png

Vítejte

k sz z ht nelk jpg.jpg

VITAJTE

Bun venit

Jump
Anchor 1

NAŠE NOVINKY

Hírek

PARTNERSKÁ MĚSTA

Települések
Gyöngyös
GYÖNGYÖS

Kontakt:

Misi Norbert, LEAR

misi.norbert@gyvt.hu ,

www.gyongyos.hu

GYÖNGYÖS, MAĎARSKO

Gyöngyös je druhá největší obec v župě Heves a současně centrum okresu Gyöngyös s přibližně 27 000 obyvateli. První písemná zmínka o městě pochází ze 13. století, nicméně podle posledních historických výzkumů existovalo osídlení této oblasti již v 9.- 10. století.  Rozvoj osady nezlomilo ani rozdělení země na tři části a turecká nadvláda v 16. století. 
Historie Gyöngyös se prolíná s vinohradnictvím a výrobou vína, které dodnes poskytuje obživu mnoha obyvatelům města i jeho okolí. Gyöngyös je centrem vinařské oblasti Mátra, která je druhou největší vinařskou oblastí v Maďarsku s největší rozlohou osídlení v horské oblasti.
Město na pomezí Velké nížiny a Severního středohoří je známé také jako brána do Mátry, i když v posledních letech aspiruje na to stát se hlavním městem Mátry.  Ve správní oblasti Gyöngyös se nachází nejvyšší hora Maďarska Kékestető a nejvýše položené jezero v zemi Sástó. Mátra je jednou z nejoblíbenějších turistických destinací v zemi díky vybudované síti turistických stezek, dobrému ovzduší i kvalitnímu ubytování.

Események
KÉZDIVÁSÁRHELY

TÂRGU SECUIESC,  
RUMUNSKO

Osada Târgu Secuiesc (maďarsky Kézdivásárhely) byla poprvé zmíněna v roce 1407 a prohlášena za město s právem trhu   již v roce 1427 králem Zikmundem. Město mělo ve středověku významný cechovní průmysl. Jeho zvláštností je lichoběžníkový tvar hlavního náměstí, dříve tržiště, tvořený bránami dvorů  Dnes je ve městě 70 dvorů, proto se také  někdy nazývá městem cechů a dvorů. Městečku se ale také říkalo Paříž tří židlí.
Většina budov na hlavním náměstí byla postavena ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století. 
Muzeum historie cechu László Incze sídlí v budově bývalé radnice, postavené v roce 1857.

Kézdivásárhely-min.jpg
Kézdivásárhely_jó-removebg-preview.png

Kontakt:

Gyergyai Bettina,

bettina.gyergyai@kezdi.ro ,

www.kezdi.ro

LENDVA
Lendava-min_edited.jpg
Lendva

Kontakt:

Snježana Babić
snjezana.babic@lendava.si

www.lendava.si

LENDVA,  
SLOVINSKO

Lendava je město s 3000 obyvateli, centrem občiny Lendava, hraničící s Chorvatskem a Maďarskem. Nachází se pod horou Lendva, podél řeky Lendavy.  Populace je smíšená (Maďaři tvoří čtvrtinu národnosti), proto názvy ulic, vzdělávání a veřejné služby jsou dvojjazyčné. Kromě místní bilingvní základní školy zde funguje i bilingvní střední škola. Od roku 1958 působí v Lendavě maďarský menšinový rozhlas Muravidék. Mezi nejvýznamější památky patří  kostel sv. Kateřiny, luteránský kostel, Synagoga, Galerie-Muzeum, kaple Nejsvětější Trojice s mumií Michaela Hadika.  Mezi další atraktivity města patří rozhledna Vinarium, ZipLine nebo lendavské lázně.
Slavným rodákem Lendavy je sochař György Zale, který se proslavil mimo jiné sochou  archanděla Gabriela na Náměstí Hrdinů v Budapešti. 
Ještě pár slov k lendavské gastronomii: k typickým kulinářským specialitám patří „bograč „ – v kotlíku vařený guláš, lendavské bílé víno, preclíky, křupavé koláčky, „prekmurska gibanica” -  sladký koláč ze dvou druhů těst s mnoha náplněmi nebo štrúdl.

 

LODYGOWICE

ŁODYGOWICE,  
POLSKO

Obec Lodygowice se nachází v jižním Polsku a má více než 14 000 obyvatel. Vesnička v malebném prostředí   leží přímo u jezera Zywiecki. Díky dobře rozvinuté horské silniční síti je obec velmi snadno dostupná turisty. V obci je mnoho památek, včetně novogotického zámku s parkem nebo římskokatolického dřevěného kostela postaveného v letech 1631-1634. Obec také proslavila folklorní skupina, která si říká Magurzanie, a součástí které funguje i pěvecký sbor Magurzanki, složená z 50 mladých lidí, kteří ve svém programu vystupují s lidovými tanci a písněmi z různých oblastí Polska. Během své kariéry již skupina vystoupila na 550 tanečních koncertech a na asi 720 koncertech kapely v mnoha evropských zemích.

Kép4.jpg
Łodygowice

Kontakt:

Anita Filková,

anita@lodygowice.pl ,

www.lodygowice.pl

LOSONC
Losonc min.jpg
Losonc

Kontakt:

Ingrid Garajová,

ingrid.garajova@lucenec.sk,

www.lucenec.sk 

LUČENEC, SLOVENSKO

Město Lučenec (maďrsky LOSONC) je kulturním a hospodářským centrem regionu Novohrad a geografickým střediskem jižní části středního Slovenska, o kterém jsou dochovány první písemné zmínky již z roku 1247. Díky svému rozvoji v 19. století obklopují ulici T.G. Masaryka krásné secesní budovy  měšťanských domů. Nachází se zde také řada bankovních institucí, obchodních domů a Novohradská knihovna. Srdcem historického jádra města je Kubínyiho náměstí, které vzniklo pravděpodobně ve středověku na místě staré tržnice. Naleznete zde také historickou budovu Vigadó, dva kostely a Novohradské muzeum a galerii, stejně tak historickou radnici. Jednou z nejvyhledávanějších a nejpůsobivějších staveb města je zrekonstruovaná synagoga.

K posezení a odpočinku láká přírodní park vbudovaný  ve francouzském, anglickém a krajinářském stylu, který patří k nejkrásnějším na Slovensku.

Všichni turisté jsou srdečně zváni k návštěvě!

MELNIK

MĚLNÍK,  
ČESKÁ REPUBLIKA

Na dohled od bájných vrcholů hory Říp a středověkých hradů Středočeského kraje se úrodná Polabská nížina stýká s romantickými pískovcovými soutěskami Kokořínska. Zde, na svazích ostrohu nad soutokem dvou největších českých řek Labe (česky Labe) a Vltavy (německy Moldau), roste již více než tisíc let vinice slavné mělnické vinice. Starobylé královské město Mělník se může pochlubit jedinečným vínem a dlouhou, bohatou historií s mnoha památkami.


Zámek, gotický kostel s impozantní kostěnou komorou, tajemné podzemní chodby vedoucí k unikátní studni, monumentální radnice, malebné podloubí v historických radnicích, umělecká galerie u bran, která chránila město před vetřelci a muzeum na místě kapucínského kláštera: to vše máte na dosah ruky a jako turista je těžké rozhodnout se, co vidět jako první.

Melník-min.jpg
 Mělník

Kontakt:

Zuzana Syrová

z.syrova@melnik.cz,

www.melnik.cz

Skutečné události

Zahájení projektu se uskutečnilo v Gyöngyös v rámci festivalu Dny vína Mátra. Zástupci zúčastněných měst dorazili do města v pátek ráno, poté po ubtování a obědě začal ve 13:30  hod. v obřadní síni magistrátu města Gyöngyös první odborný workshop: zúčastněná města se představila, byl dohodnut víkendový program a byla slavnostně podepsána smlouva o partnerství. Poté uspořádali vedoucí delegací tiskovou konferenci. Slavnostní zahájení programu proběhlo v 16:30, města  byla představena široké veřejnosti na pódiu festivalu Dny vína Mátra. V dalším programu pak bylo kulturní vystoupení lidového tanečního souboru Vidróczki, slavnostní večeře a návštěva sklípku s degustací vína. Odborný workshop pokračoval v sobotu, kdy primátor György Hiesz představil strategii udržitelného rozvoje města Gyöngyös a také realizovaný, probíhající a plánovaný rozvoj města. Hostující města odprezentovala důležité směry rozvoje ve svých městech. Na programu bylo i prodiskutování společného konceptu zapojení jednotlivých měst do projektu – očekávané akce projektu a účast hostů na jednotlivých akcích (např. delegace, skupina mládeže, pěvecký sbor / soubor lidových tanců atd.). Vedoucí delegací zúčastněných měst se shodli na potřebě vypracovat během projektu společnou rozvojovou strategii. Po workshopu se projektoví manažeři také dohodli na specifikacích a odborné zprávě související s naplňováním projektu. V průběhu odpoledne pak účastnici navštívili Muzeum Mátrakomplex františkánského kláštera a kostela a prošli se městem. Večer byl zakončen večeří a prohlídkou programu festivalu. Společné setkání bylo ukončeno v neděli, kdy se účastníci z hostujících měst rozloučili a vydali se na cestu domů. Odborného programu se zúčastnilo celkem 78 návštěvníků z 5 zemí, přičemž na propagaci výsledků projektu se významě podílely tisíce  účastníků festivalu Dny vína Mátra.  

Prezentace:

Rozvojové úsilí Gyöngyös

Akce projektu

Event description sheet:

1

ZAHÁJENÍ SCHŮZKY -
MOJE EU
Gyöngyös,Maďarsko
2022. 05-20-22 

Târgu Secuiesc (maďarsky Kézdivásárhely)  hostila ve dnech 17. až 19. června 2022 delegaci z měst  Gyöngyös (Maďarsko), Lendava (Slovinsko), Mělník (Česká republika) a Lučenec (Slovensko). Během víkendu stráveném v městečku se hosté seznámili s řemeslným jarmarkem v zemi vína, pořádaným z hlediska cestovního ruchu, historie, kultury a sociologie. První den akce v pátek v poledne byly účastníkům po krátké procházce po hlavním náměstí představeny aktuální plány rozvoje  města. Poté v rámci workshopu každý účastník nebo zástupce delegace představil konkrétní mechanismy fungování svých samospráv, své zkušenosti a dobré příklady v oblasti cestovního ruchu a udržitelné budoucnosti. Cílem workshopu byla výměna zkušeností v oblasti konkrétního fungování správních orgánů. Souběžně s výměnou zkušeností bylo prioritou setkání i lepší vzájemné poznání. Na závěr společných aktivit začala krátká tisková konference, na které semístostarosta Szabolcs Silvestr podělil o své zkušenosti s projektem. Na tiskové konferenci vystoupili i vedoucí  jednotlivých delegací. Druhý den akce účastníci v doprovodu průvodce navštívili lázeňské středisko Bálványos, kde si během krátké procházky mohli poslechnout zajímavé informace o vinných vodách v Târgu Secuiesc.Odpoledne pak účastnici navštívili Szeklerské koňské závody  pořádané v Giant Cellar Roof v Max, které jsou předkolem   národních závodů konaných vždy v Budapešti. 

Event description sheet:

2

Sustainable future –
WE4EU2022
Kézdivásárhely,
Romania
17-19.06.2022. 

In addition to preparing the project intentions and the specific Project Plan, the foreign participants were able to experience the traditional International Nograd Folklore Festival, which is one of the largest and most famous events in our region. It began to write its history in 1995, and for many years the audience could receive and experience performances by ensembles from all over the world. At this year's 5-day event, which took place on the territory of Nógrád, not only from the Slovak side, but also from the Hungarian side, the folklore ensembles of partners, directly from the city of Lodygowice with ZR MAGURZANIE, the Czech Republic and from Hungary. 

In addition to the visual enjoyment, the project participants were able to get to know the local craftsmanship within the framework of the regional brand Produkt Novohrad, they could taste the region's traditional cuisine made from local ingredients and the local liquid gold from the craft brewery and wine cellar. In the framework of the three-day program, in addition to the professional workshops, the members of the delegations visited the Memorial House of Gyula Szabó, the Synagogue, and the City Museum. They viewed the exhibition of the Lost Novohrad in the Nograd museum and gallery and made souvenirs in the artistic workshop. The organizers of the Municipality of the City of the WE4EU 2022 joint project believe that all of the prepared activities made a positive impression on the participants. 

In a year, they want to welcome foreign guests with the same pleasure, not only as partners, but also as friends.
 

3

Our traditions and your traditions - together along our values - WE4EU2022
Lučenec, Slovakia
29-31.07.2022.

Event description sheet:

On August 26th and 27th, 2022, delegations from Gyöngyös in Hungary, Melnik in the Czech Republic, Lodygowice in Poland, Târgu Secuiesc in Romania and Lučenec in Slovakia met in Lendava’s Town Hall for a three-hour workshop to discuss projects in the field of tourism. The participating towns introduced their recent, current and future tourism projects in several languages, while experts (urban planners, architects, project managers) introduced cases of good practice on local as well as EU level from a strictly professional point of view. We learned what and how things are being done in each of the participating countries and discussed cooperation options (e.g. in the field of sports tourism, student and athlete exchange from Hungary and the Czech Republic - our new sports hall, which is currently still under construction, will be very important in this matter).

During their two-day stay, our guests were also introduced to local gastronomy, wines and attractions, such as the Lutheran Church, the Lendava Synagogue, the House of Culture, the Vinarium observation tower, the Vinarium Zipline and the mummy of Mihael Hadik, a famous general who protected Lendava from the Turks and whose remains were preserved in a glass casket and put on display in the Chapel of the Holy Trinity. The guests could try our local specialties and took a walk down the Main Streets of the Guinness World Capital of Bograč. The participants could learn good practices.

Event description sheet:

4

WE4EU2022
Lendava,Slovenia
26-27.08.2022.

The program of the meeting can be divided into two parts - in the first part of the program, the participants attended a professional seminar on the topic of climate change. The second part was facused on getting to know traditions, culture, and historical monuments as well as developing mutual relationships. The outcome of the professional workshop was the exchange of proposals, experiences and the sharing of climate threats across individual cities. Part of the workshop was also a survey carried out between the individual delegations, which showed that the biggest climate threat far all the participating cities is drought and the alternation of heavy rains. With this seminar, the city of Melník opened up the issue of climate change threats across other cities. The outcome of the entire meeting program was the mutual acquaintance of all interested parties and deepening of communication on common topics. As part of the program and organized activities, members of the delegations got to know the culture and historical traditions of the city of Melník and exchanged their experiences with projects in the field of tourism, preservation of traditions and specifically shared their knowledge from the development of traditional craft - winemaking. An equally significant impact of the event was the development of the topic of climate change threats and the preparedness of individual participating cities far these threats. According to the conclusions from the discussion of individual partner cities, the topic of adaptation to climate change will be developed within the framework of further cooperation among cities within this and other projects supported by the European Union.

5

EU - WITHOUT BORDERS
Mělník,
CZECH REPUBLIC 
15-17.09.2022.

Event description sheet:

On 23-25 September 2022. The Łodygowice Municipality hosted delegations from Gyöngyös (Hungary), Lendva (Slovenia), Melnik (Czech Republic) and Losonc (Slovakia) and Târgu Secuiesc (Romania). During the weekend, the guests had the opportunity to get to know the Łodygowice Municipality through a series of well-organised activities. 
On the first day of the weekend, the delegates visited the park and palace complex, which includes the historic Palace and Outbuildings. The Mayor welcomed all the partners who had arrived and thanked them for the large number of delegates present. Then the Manager of the Investment Development and Promotion Department, Mr Marcin Zyzak, presented the advantages of our commune, its strengths and further development directions. He was followed by the Director of the Community Cultural Centre, Ms Renata Talik, who presented the activities of her cultural unit and discussed the events and projects currently being implemented.

Then, during the workshop, each partner presented its investment and "soft" plans in the fields of culture, national heritage and infrastructure. Joint plans for future projects were also discussed. 
The aim of the workshop was to share experiences in raising external funds for Offices and subordinate units. During a short press conference, the problems each partner faces in implementing projects and how they can be minimised were discussed. 
The next day they visiting touristic destinations of Łodygowice , they went on a joint excursion to the top of Mount Skrzyczne, which offers a beautiful panorama of the Łodygowice Commune. After the hike, over a cup of coffee, they discussed plans for next year's meetings and touched on aspects of planning future projects. 
As part of the programme and activities organised, the members of the delegation, in addition to the partnership, made friends and discussed in more detail the professional challenges they were facing, thus giving the delegates an overview of the specific characteristics of each participating partner. Furthermore, the most important effect of the event was that the guests were able to get to know all the qualities of the Łodygowice Municipality from different perspectives and the values of European Union.

Event description sheet:

6

Through culture to friendship 
Łodygowice,
Poland
23-25.09.2022 

On July 7-9 in 2023, the city of Mělník in the Czech Republic hosted delegates from partner cities: Gyöngyös from Hungary, Târgu Secuiesc from Romania, Lučenec from Slovakia and Łodygowice from Poland as part of the ongoing WE4EU project.

The city of Mělník with about 20,000 inhabitants is known for its rich historical and cultural tradition, its vineyards, which are unusual in this part of the Czech Republic, but also for its cultural festivals - e.g. the Mělník vintage, the Sea near Mělník and the Mělník broom.
The goal of the city of Mělník as part of the project is to create and develop long-term partnerships with other cities and then participate together in the challenges announced by the EU in the program period until 2027 in accordance with the jointly established development strategy. An integral part is also the joint intention of building and developing social, economic, environmental and cultural relations in Europe with the participation of local governments and other interested parties operating at the local level, including entrepreneurs, non-governmental organizations and local citizens. 
The event was started on Thursday afternoon at Hotel Liblice, which is the conference center of the Academy of Sciences of the Czech Republic, by the deputy mayor of Mělník, Petr Kowanda and the councilor, JUDr. Jindřich Špergl. Then the participants moved to the conference hall for a professional workshop on the topic: the use of rainwater in urban development.

In the beginning, the main points of the program were presented, and then the individual groups from the partner cities were invited to first elaborate their solutions to the individual ways of using rainwater in urban development, and then introduce them to the other participants in the form of a short presentation. 
 The following day, foreign delegations had the opportunity to learn about concrete solutions for the use of rainwater right in the center of the capital of the Czech Republic – Prague. 
In the second part of the program, the delegation participated in a traditional festival of food and theater - the Sea near Mělník.

 

7

EU - WITHOUT BORDERS
Mělník,
CZECH REPUBLIC 
07-
09.07.2023.

Event description sheet:

2023 The partners met in Losonc, Slovakia, from 18 to 20 August. The meeting started with a technical workshop on project design involving 6 countries. Even if the project was not successful, we laid the foundation for cooperation. A successful project made it possible to get to know each other, gain information and experiences. Not only thanks to regular e-mail, telephone and online communication at previous and future events, but also thanks to very important personal communication and meetings during the events in each of the countries. A musical group from the Hungarian city Gyöngyös also performed at the event. In addition to the partners, young cyclists from this city also visited the city of Lučenec on these days. Thanks to the project, visitors to the event could also take a train and see the land from a different perspective. The meeting of generations, many nationalities and cultures had a positive effect on the event itself, establishing contacts and supporting the perception of the EU community.
The event was held as part of the Lučenské hodovanie - Lučenec City Days 2023. During the three days, numerous concerts, craft fairs, family programs and gastronomic demonstrations awaited the visitors. The program of the delegation was filled in the working part with a workshop on implemented projects, a lecture on the restoration of the Synagogue and a demonstration of good practice.
We discussed the results of this project and other city projects presented during the visit in 2022 in the field of tourism, infrastructure expansion and others. The goal was to present how we have progressed since 2022 within the cities and our cooperation.
They evaluated the project as successful and beneficial. The municipalities shared many examples of good practice. Cities and residents got to know each other. They presented their traditions and culture. They created a strong partnership within the EU and in accordance with its principles. They continue to cooperate and submitted joint projects within the framework of EU support.
The cities presented their realized and planned projects. Visitors to the event had the opportunity to get to know the partner cities and the WE4EU2022 project. Thanks to the performance of a musical group from the city of Gyöngyös, the possibility of cooperation expanded and the event gained another dimension within the EU. The partners evaluated the successful project and supported the intention of further cooperation.

Event description sheet:

8

Our traditions, your traditions - together, along our values - WE4EU2022
Lučenec,Slovakia
18-20.08.2023.

The project partners met in Slovenia, Lendava, between 1-3. September 2023. The event was part of the Vinarium Festival, which focuses on the display, preservation and promotion of the tangible and intangible cultural heritage of the local multilingual area. For several years now, the traditional “Lendava grape harvest” parade has been raising awareness among the local population and visitors about the importance and value of cultural heritage and enriching the cultural and tourist offer of the town and the region.

At a joint conference, all project partners presented their cultural heritage and the ways in which it is preserved, displayed and promoted. The “Lendava grape harvest” parade itself was an example of how cultural heritage becomes an important event for the identity and promotion of a place and its characteristics.

Through mutual discussions and presentations, we expect to prepare and implement joint projects that will contribute to the development and preservation of the cultural heritage of our cities. The event ended successfully with new insights, experiences and, above all, contacts with people who have experience in preparing and implementing projects. Together with our partners, we are developing European values and, in the future, joint projects for the preservation and development of cultural heritage, tourism, quality and sustainable living.


The large audience of the Harvest Festival got to know the participating towns. The programme received a lot of media coverage. Informing citizens about the close of the joint project. Presentation of foreign partners. Description of goals and tasks. The participating cities presented their experiences of the project in a presentation. Participants noted that the objectives set for the project had been jointly achieved. In total, 10 events were organised in the 6 participating countries. 

9

WE4EU2022
Lendava,
Slovenia

01-03.09.2023. 

Event description sheet:

The project WE4EU2022 (project number: 101053930) was launched in May 2022 at the Mátra Wine Days and implemented with direct funding from Brussels, closed  in the banquet hall of the Gyöngyös Town Hall on the weekend of the Harvest Days Festival (12-14. september 2023.). The project was implemented in ten events by six municipalities from six countries. In the 1,5 half yer term project, addition to Gyöngyös, the project also involved Lucenec in Slovakia, Mělník in the Czech Republic, Lodygowice in Poland, Târgu Secuiesc in Romania and Lendava in Slovenia. The six cities have met 10 times, with the aim of strengthening personal contacts as well as building international relations. In the future, these will provide a solid basis for the cities to bid for larger EU tenders in consortia.

During its three days, numerous concerts, craft fairs, family programs and gastronomic demonstrations awaited those interested. 
"We managed to make friends, get to know each other's culture, gastronomy and working methods, and discussed how to participate in the European Union ten
ders in the most efficient way and how to use these funds in the best way," said Tamás Kévés, Deputy Mayor of Gyöngyös, adding that the cities exchanged important experiences on how to properly deal with the problems caused by war and inflation and how to survive them. At the 10 meetings held under the project, the cities also developed joint development ideas, as well as learning about each other's good practices, traditions and heritage.

The implementation of the project was coordinated by Dr. Lénártné Bene Anikó, Managing Director of the Gyöngyös Urban Area Development Nonprofit Ltd. The consortium is planning further cooperation, so the project that has now been completed could be a precursor for further tenders and further cooperation between the participating cities. A tree planting ceremony was held at the end of the project. In the area adjacent to the Active House project, also funded by the EU, each of the participating municipalities planted a tree as a symbol of the fruitful relationship.

The partners discussed the results of this project, then held together a press conference.  The mayors of the participating towns spoke about what results they got from the project. In the framework of the workshop the cities decides they agreed on future joint projects.

10

CLOSING EVENT
Gyöngyös
,
Hungary

14-16.09.2023.

"Az Európai Unió által finanszírozott. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY nézeteit és véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé."

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”

Event description sheet:

térkép-min.png
Megvalósult
bottom of page