top of page

Úvodní setkání bylo úspěšné

Zahájení projektu WE4EU2022 se uskutečnilo v Gyöngyös v rámci festivalu Dny vína Mátra. Zástupci zúčastněných měst dorazili do města v pátek ráno, poté po ubtování a obědě začal ve 13:30 hod. v obřadní síni magistrátu města Gyöngyös první odborný workshop: zúčastněná města se představila, byl dohodnut víkendový program a byla slavnostně podepsána smlouva o partnerství. Poté uspořádali vedoucí delegací tiskovou konferenci. Slavnostní zahájení programu proběhlo v 16:30, města byla představena široké veřejnosti na pódiu festivalu Dny vína Mátra. V dalším programu pak bylo kulturní vystoupení lidového tanečního souboru Vidróczki.

Odborný workshop pokračoval v sobotu, kdy primátor György Hiesz představil strategii udržitelného rozvoje města Gyöngyös a také realizovaný, probíhající a plánovaný rozvoj města. Hostující města odprezentovala důležité směry rozvoje ve svých městech. Na programu bylo i prodiskutování společného konceptu zapojení jednotlivých měst do projektu – očekávané akce projektu a účast hostů (např. delegace, skupina mládeže, pěvecký sbor / soubor lidových tanců atd.). Vedoucí delegací zúčastněných měst se shodli na potřebě vypracovat během projektu společnou rozvojovou strategii. Po workshopu se projektoví manažeři také dohodli na specifikacích a odborné zprávě související s naplňováním projektu. V průběhu odpoledne pak účastnici navštívili Muzeum Mátra, komplex františkánského kláštera a kostela a prošli se městem. Večer byl zakončen večeří a prohlídkou programu festivalu. Společné setkání bylo ukončeno v neděli, kdy se účastníci z hostujících měst rozloučili a vydali se na cestu domů. Odborného programu se zúčastnilo celkem 78 návštěvníků z 5 zemí, přičemž na propagaci výsledků projektu se významě podílely tisíce účastníků festivalu Dny vína Mátra.

Comments


bottom of page